Kỹ năng

1169Đang online
102Đọc hôm nay
24Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Để dạy bạn làm thế nào để cài đặt một cuộc sống.

2018-05-14 14:24:30

Điều khiển cuộc sống là một phần mềm có thể hiển thị một màn hình vi tính hoặc màn hình thẻ, trang web dao động, sóng cuộn thay đổi và điều chỉnh.

Công cụ/nguyên liệu
1

Máy tính

2

Phần mềm

Phương pháp/bước
1

Trên trang chủ của biên tập "lái xe cuộc sống"

2

Tìm kiếm, hiển thị tùy chọn

3

Bài báo này dựa trên kinh nghiệm

4

Thay đổi ổ cứng lưu trữ của hắn

5

Bắt đầu tải về, tải về hoàn thành.

6

Sau khi hoàn thành cài đặt, đi kèm với phần mềm liên quan.

7

Cài đặt hoàn tất, cập nhật ngay lập tức,

8

Cập nhật hệ thống hoàn thành và khởi động lại ngay lập tức

Thông tin giới thiệu