Kỹ năng

1169Đang online
102Đọc hôm nay
24Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để đóng quảng cáo đẩy

2018-03-16 08:00:51

Là một phần mềm để xem video và truyền hình, đồng thời cũng thu thập rất nhiều phim truyền hình, bây giờ chia sẻ làm thế nào để đóng quảng cáo đẩy

Phương pháp/bước
1

Cài đặt và mở phần mềm trên máy tính

2

Khi mở, hãy chọn biểu tượng ở phía trên bên trái.

3

Tùy chọn bật lên, chọn "thiết lập" ở đây.

4

Như trong cửa sổ cài đặt vào.

5

Chọn "thiết lập khác" ở dưới cùng.

6

Tìm thấy thông báo.

7

Chọn ở đây, bỏ bỏ đánh dấu, đây là quảng cáo đẩy.

8

Cuối cùng, bạn cần phải xác định để có hiệu lực

Thông tin giới thiệu